مجتمع مسکونی ارغوان

درباره ما

faraz

گروه ساختمانی فراز ارائه دهنده راهکارهای توسعه، مدیریت سرمایه گذاری و سرمایه گذار در صنعت ساختمان است. این گروه ترکیبی از فرآیندهای صنعت ساختمان اعم از مشاوره، طراحی و اجرا را به یاری مهندسی توسعه ساختمان آورده است.

ارائه مجموعه فعالیت های صنعت ساختمان در قالب زنجیره ای به هم پیوسته پاسخگوی نیازهای مشتریان و کارفرمایان محترم است.

مدیریت و ساماندهی پروژه های ساختمانی در مقیاس های مختلف از جمله اراضی، ساختمان های مسکونی، مجتمع های چندمنظوره و شهرک های متعدد از جمله دستاوردهای این شرکت بوده است.

گروه ساختمانی فراز راهبری امور، مدیریت راه اندازی و فروش مجتمع مسکونی ارغوان را به عهده دارد.

طراحی ویژه و نوین مجموعه توسط خانم سپیده پاشاپور صورت پذیرفته است.

mohandesi